Länkar
Fenix-relaterat
Ägarmanual omarbetad till Word (zip)
Båtdatablad SRS Fenix
Maxi+sidorna. Praktiska Tips
Fenix på sailguide
MAXImalt.dk
Celeste i Östersjömaran 2005
245 Eria
Skötsel, handhavande av MD5 (Stor PDF)

Teknik-relaterat
Granboken - Trimhandbok
Telltales
Båtepoxi, NM

Hjälp
Båtvädret
Väderskola för seglare
Sjöräddningssällskapet
Sjöfartsverket
Läsvärt om segling
Blur
Tangosailing
Sittbrunnen

Målet för seglingen
Gästhamnar
Skärgårdar på svenska
Nordens alla kanaler
Dansk hamnlots
Finska gästhamnar

Intressant
UBB - Ungdomarnas Båtbygge
Kryssarklubben
sailguide.com
Båtnet

Företag vi rekommenderar.
One Design Center - Sportaffären för seglare.
Marinexpress, Volvo-Penta specialist.
Gransegel
Lindforss Segelmakeri - Personlig service.
Marinkapell Vättern
Värmlands båtskrot - Begagnade båtdelar och skrotning