© - Upphovsrätt - ©

För allt material på webbplatsen "Maxi.Fenix" gäller copyright Staffan Ström, såvida inget annat särskilt anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik etc.

Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av Staffan Ström.

Vid inlägg i "Fenix Forum", där deltagarna själva bidrar med inlägg, får användaren enbart lägga in material som han/hon själv har upphovsrätt till eller har inhämtat tillstånd att använda. En användare som lägger in material i sådana sammanhang medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt.

Denna information finns tillgänglig för alla som besöker webbplatsen "Maxi.Fenix". Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.